Контакти /

ж.к.Младост 1А, бл.551, офис 3 София 1729 / България

+ 359 2 874 0009

info@tnmachines.bg

инж. Траян Новоселец

/управител/

+ 359 888 522 676
инж. Ясен Янков

+359 888 268 130

+359 882 299 655