Технологични линии за производство на пелети от биомаса